Клуб маси
Клуб Густо

Gusto

Димензии:  
Маса 1: 92 x 92 x 25
Маса 2: 92 x 92 x 33
Маса 3: 69 x 69 x 41

Опис: Сет од 3 маси изработени од врни материјали

Цена: 26.900 денари

Достава на производи

Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот;
Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;
Нарачките кои не се исплатени во целост пред доставата не се доставуваат;
Слични производи