Aголни гарнитури
Лече

Димензии: 264x163 x 96 х 81 cm
Опис: Едноставна и удобна гарнитура.
Изработка: Природна говедска кожа
Боја: Крем / Црна
 
Цена: 68.900 денари

Достава на производи

Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот;
Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;
Нарачките кои не се исплатени во целост пред доставата не се доставуваат;
Слични производи