Лежаи
Елмо

Димензии надворешно: 178 х 235 х 108 cm
За душек: 160 x 200 cm
Изработка: Во сите бои на еко кожа

Достава на производи

Доставата на производите Мондиви е бесплатна на целата територтија на Р.Македонија.
Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот;
Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;
Слични производи